פסאודו-רש"י על מגילת רות

הקדמה

(כ"י פירנצה – רכישות ומתנות 121)
מהדיר: ברוך אלסטר, מכללת גבעת ושינגטון
המהדורה מוקדשת לרעייתי רות

שם הפירוש ומחברו

פירוש זה מופיע בכתב יד הכולל חמש מגילות והפטרות עם פירוש. בהפטרות, באסתר ובאיכה מדובר בפירוש רש"י, ואילו בשיר השירים, ברות ובקהלת מדובר בפירוש אחר. בספריית פירנצה קוטלג הפירוש בכתב היד כולו כאילו הוא של רש"י, אך ברור לחלוטין שלא מדובר בפירוש רש"י עצמו – פירושי רש"י לספרים אלה קיימים בידינו, והפירוש בכתב היד אינו מתאים לשיטתו.1 בשלוש המגילות מדובר בפירושי פשט מובהקים, הקרובים בשיטתם לרשב"ם או לר' יוסף קרא.2 כדי לא להכריע בינתיים בשאלות הזיהוי, אעדיף כאן לכנות את שלושת הפירושים "פסאודו-רש"י".

המהדורה

להלן נוסח כתב היד, כולל פתיחת קיצורים. מקומות שבהם קיים ספק לגבי פתיחת הקיצור, רשמתי בהערות השוליים. הניקוד והפיסוק שלי, אלא אם מצוין אחרת בהערות השוליים. מראה המקומות והחלוקה לפרקים ולפסוקים שלי. במקומות בהם הנוסח נראה מוטעה באופן ברור, שיניתי בגוף הטקסט, והערתי על כך בהערות השוליים. בכלל, הערות השוליים עוסקות בענייני נוסח בלבד. אני מודה להלל נובצקי, שביקש ממני להעלות מהדורה זו לאתר, ולספריה הלאורנטיאנית בפירנצה, שהסכימה לכך; ולצוות המכון לתצלומי כתבי יד עבריים בספריה הלאומית בירושלים, שם עבדתי בפועל על העתק כתב היד, המופיע אצלם בסרט מס' 18007. מבוא מקיף יותר למהדורה זו תעלה לאתר, בע"ה, לאחר שאסיים את ההדרת הפירושים לקהלת ולשיר השירים מכתב יד זה.
×