הוספות הרמב"ן לפירושו על התורה – בראשית

אדום = הנוסח הקדום (בספרד).    ירוק = הנוסח המעודכן (בא"י).
הציון שההוספה חסרה פירושו שהטקסט מופיע בכת"י בלי ההוספה.
×