הוספות בפירוש רש"י על התורה – הוספות של רש"י עצמו

This page is far from complete and will IY"H be updated
אדום = הנוסח המקורי.    ירוק = התוספת.
הטקסט על פי כתב יד לייפציג 1 אלא אם כן מצויין אחרת.
יש הרבה הערות ומידע מכתבי היד שעדיין לא הועלו לאתר. נא חזרו לעדכונים בקרוב.
×