מטרות שעבוד מצרים

הקדמה

תרגום זה עדיין לא עבר ביקורת עורך

השמטות ברורות

מעל מאתיים שנה לפני שבני יעקב הגיעו למצרים, הגלות שלהם, השעבוד, והגאולה בסוף כבר הובטחו מראש לסבא רבא שלהם אברהם בברית בין הבתרים.1 אולם, למרות החשיבות של אירועים אלה לעם ישראל העתידי, אין הכתוב מגלה לא את הגורם להם ולא את מטרתם. לקורא נותר, אם כן, להרהר בכמה עניינים:

  • האם ה' גזר שמשפחת יעקב תוכרח להיעקר מכנען והישאר במצרים למאות שנים? האם ההתגלגלות של עניינים אלה הייתה מימוש של תכנית-על א-להית2 או רק תוצר של רצון אנושי?
  • מה הושג בתהליך כזה של גלות, שעבוד, ואפילו ניסיון להשמדה, ומדוע ה' לא הסביר זאת לאברהם?3 מדוע שה' ירשה למצרים לגרום קשיים כאלה לעמו הנבחר?4 האם בני ישראל או אבותיהם עשו משהו שגרם להם להיות ראויים לגורל כזה? והאם הם יכלו לעשות משהו בכדי למנוע את הגשמתו?
  • למה ה' הרגיש מוכרח לחלוק נבואה מבהילה שכזו עם אברהם, ולמה אברהם הגיב בשתיקה מוחלטת? האם לא היה יכול להתפלל לרחמים א-לוהיים על צאצאיו?5

מצרים: בית סוהר או חממה?

בתנ"ך, ייסורים בקנה מידה גדול כמו גלות או עבדות בדרך כלל מגיעה בתור עונש למעשים רעים.6 לכן, פרשנים רבים עושים ניסיון לזהות חטא או חטאים שהובילו לעבדות מצרים. אולם, התורה עצמה אינה מצהירה בפירוש שחטא מסוים כלשהו היה אחראי לגזירה,7 וכמו כן אינה אומרת שיד ה' הייתה אחראית לגרימת הסבל.8 היא גם אינה מציעה לאברהם או לצאצאיו אפשרות כלשהי של תשובה,9 כפי שמצוי לעיתים קרובות כאשר מעורב עונש. כתוצאה, אחרים טוענים שהגלות והשעבוד לא היו יכולים להיות עונש, אלא שיטה להנחלת ערכים והקניית אמונה. אך אם אכן כך, האם לא היה ה' יכול למצוא דרך אחרת לגדל ולחנך את העם בלי לגרום לסבל איום כזה?

פער בין-דורי

ברית בין הבתרים שילבה שתי גזירות קשורות, הגלות של "גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ", והעושק של "וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם".  אך, שני אירועים אלה השפיעו על דורות שונים. דורו של יוסף ואחיו הוגלה, אך אף אחד שנמנה על דור זה סבל מעושק ושעבוד שייסרו את צאצאיהם.10 וכמו שצוין לעיל, הנבואה בנוגע לשתי הגזירות האלה ניתנה כבר לאברהם, שחי בדור שונה לחלוטין מזה של שני שלבי היישום שלו. לכן, כל גישה מוכרחה להתייחס אל ולהסביר את היחס שבין הדורות השונים האלה. אם הגלות והשעבוד היו עונש על חטא, איזה מבין הדורות הוא הצד האשם? האם היה זה הדור שקיבל את הנבואה, הדור שהוגלה, או הדור ששועבד? לחילופין, אם המטרה הייתה לחנך, איזה דור היה מוקד ההתרכזות? ולבסוף, האם זה אפשרי שלשלבים השונים של הגזירה היו יעדים שונים שכוונו לדורות שונים?

×