נושאים לשולחן שבת – פרשת חיי שרה

התפוח לא נפל רחוק מהעץ?

לעיתים קרובות, קוראים רואים באברהם דמות אקטיבית הסוללת את דרכו של העם היהודי לדורותיו, בעוד שיצחק מתואר כדמות פסיבית שתרומתו המרכזית היא בעצם היותו חלק משושלת האבות. האם קביעה זה נאמנה לתיאור המקראי?

  • מהם לדעתכם נקודות החוזקה והחולשה של כל אחת מן הדמויות?
  • מהם קווי הדימיון המרכזיים ביניהם?
  • למעשה, ישנן הקבלות רבות בין סיפוריהם של אברהם ושל יצחק. השוואה ביניהם תורמת להבלטת קווי הדימיון ביניהם, וכן להבלטת ההבדלים שביניהם. ראו אברהם ויצחק להרחבה בנושא.

אילו תכונות מחפשים בבן זוג?

רוב פרשת חיי שרה דן בחיפוש אשה ליצחק

  • מה היה הקריטריון המרכזי של אברהם בחיפוש אישה ליצחק? האם הוא חיפש אישה שתחלוק עימו את מערכתו האמונית, או אישה בעלת אופי אצילי? האם לדעתכם חשוב יותר לחפש בן/בת זוג אשר השקפתם הדתית ואמונתם תואמת לזו שלכם או בן/בת זוג בעלי מידות טובות?
  • בהנחה וכל בני תקופתו של אברהם היו עובדי אלילים, מדוע אברהם ביקש ממשרתו ללכת עד לחרן על מנת למצוא אישה ליצחק, ולא חיפש אישה קרובה יותר? האם היה משהו בעייתי בכנענים דווקא, או שאברהם פשוט חשש מהשפעה שלילית ממשפחת הכלה, והניח כי דבר זה סביר פחות אם משפחתה תגור רחוק? כמה אתם מושפעים מהמעשים והנורמות של סביבתכם? 

דיוקנה של רבקה

הביאו ציורים שונים של רבקה אצל הבאר באמנות לשולחן השבת שלכם. באילו מקומות כל אמן נותר נאמן למקור המקראי, ובאיזה מקומות הוא סוטה ממנו? אילו עמימויות בטקסט המקורי ניתן לחשוף באמצעות הגירסאות הציוריות השונות?

  • עם איזה ציור של רבקה אתם הכי מזדהים? מדוע?
  • בת כמה רבקה הייתה לדעתכם כאשר נישאה ליצחק?
  • האם אתם רואים ברבקה נערה נעימת הליכות או אישה מתוחכמת ואולי אפילו מניפולטיבית? כיצד דמותה של רבקה התפתחה והשתנתה במהלך סיפורי בראשית?

אברהם וקטורה

בבראשית כ"ה מתוארים נישואיו של אברהם לקטורה, ושליחת הבנים והפילגשים:

  • מיהי קטורה? רבים טוענים שזוהי למעשה הגר, ומציעים כי לאחר מותה של שרה, אברהם התחתן עימה. מה בפסוקים מוביל לזיהוי הזה? האם אתם יכולים לחשוב על דוגמאות נוספות בהם דמות אנונימית מזוהית כדמות נודעת יותר בתנ"ך? ראו נשי אברהם וזיהויים מדרשיים להרחבה ולדוגמאות.
  • מדוע אברהם משלח את בניו האחרים? האם גירוש זה שונה באופן מהותי מגירוש הגר וישמעאל? כיצד כל אחד מהאירועים יכול להאיר צדדים באחר? ר' מדן1 מסביר כי בכך שאברהם שלח את בניו "קֵדְמָה אֶל אֶרֶץ קֶדֶם", הוא ניסה לוודא שארץ ישראל תהיה מוקפת בשכנים טובים. כיצד לדעתכם הייתה משתנה ההיסטוריה לו תוכניתו הייתה מתממשת? להרחבה וגישות נוספות לגירוש, ראו נשי אברהם.

עוד...

לעוד נושאים בפרשה, ראו: רשימת נושאים – פרשת חיי שרה.

×