ביקורו של יתרו – מטרתו ומשמעותו

הקדמה

תרגום זה עדיין לא עבר ביקורת עורך
(הקליקו לנושא זה באמנות)

מפגש משפחתי?

מה המריץ את יתרו לבקר את משה, ומדוע התורה כתבה את הסיפור הזה לדורות? במבט ראשון, יתרו נראה כמונע מרצון להפגיש מחדש את ציפורה ובניה עם משה. בששת הפסוקים הראשונים של הפרק ישנו דגש חזק על המרכיב המשפחתי הזה, עם אזכור משולש של האישה והבנים. אולם, מיד לאחר הגעתם, ציפורה והבנים נעלמים מהזירה. מפסוק ז' והלאה, זהו יתרו, דבריו ומעשיו שהופכים למוקד הבלעדי של הפרק. יתרו הוא זה שמשה מקבל את פניו ונושק לו, ויתרו הוא זה שמשה מדבר עמו על אירועי יציאת מצרים, מה שמציע שלא האישה והילדים הנלווים הם הדמויות המרכזיות בסיפור הגעתו של יתרו, אלא יתרו עצמו.

לא שומעים מהם עוד לעולם

נוסף על כך, לו היה יתרו מגיע מסיבות אישיות לחלוטין, לא ברור מדוע התורה הייתה מחשיבה את הסיפור מספיק כדי לחלוק אותו. פרטים אישיים על חיי הדמויות נמצאים באופן מצומצם בתנ"ך, ובמקרה המסוים הזה, לא נראה שהם חיוניים לקורא. למעשה, ללא פסוק י"ח:ב', מעולם לא היינו אפילו יודעים שציפורה לא נשארה בחברת משה.1 יתר על כן, גם ציפורה וגם בניה לא מופיעים עוד בתורה, קל וחומר שאינם משחקים תפקיד חשוב כלשהו.2 לכן, אם זהו סיפור רק על איחודה מחדש של משפחתו של משה, מדוע שהתורה תמצא לנכון לכלול אותו, במיוחד לאור העובדה שהוא קוטע את הרצף של הנרטיב הלאומי (ראה הקשר)?

קשיים אלו מעוררים פרשנים לחפש מניעים נוספים – גם דתיים וגם פוליטיים – לביקור עצמו של יתרו, וכמו כן, לכך שהתורה שימרה אותו לדורות.

×