הוספות בפירוש רש"י על התורה – הוספות של ר' יוסף קרא

CAUTION: THIS TOPIC HAS NOT YET UNDERGONE EDITORIAL REVIEW
THIS TOPIC IS STILL IN PROGRESS AND, IY"H, WILL BE UPDATED SOON
אדום = הנוסח המקורי.    ירוק = התוספת.
הטקסט על פי כתב יד לייפציג 1 אלא אם כן מצויין אחרת.
יש הרבה הערות ומידע מכתבי היד שעדיין לא הועלו לאתר. נא חזרו לעדכונים בקרוב.
×