כ"י לייפציג 1 (Universitätsbibliothek Leipzig, B.H.1) של פירוש רש"י על התורה


רקע

התפוצה הרחבה של פירוש התורה של רש"י1 ונטייתם של חכמי ומעתיקי ימי הביניים להוסיף עליו את הגליונות שלהם, הצטרפו כדי ליצור וריאציה עצומה בין כתבי היד והמהדורות השונות של הפירוש. כתוצאה מכך, לעתים קרובות קשה לקבוע מה היה הנוסח המקורי של רש"י, והאם מילים, משפטים, ואף פסקאות שלמות מהפירוש, נכתבו בידי רש"י עצמו או הם פשוט הוספות מאוחרות. בעיות טקסטואליות אלו חשובות גם בשביל הבנת פירושים מסוימים של רש"י,2 וגם בשביל השפעתם המצטברת על הערכת דמותו של פירושו.

על רקע זה, קשה להגזים בחשיבותו של כתב יד לייפציג 1 (Universitätsbibliothek Leipzig, B.H.1) של רש"י. כתב היד נכתב במאה הי"ג על ידי ר' מכיר בן קרשביא, הכותב שהוא הפיק אותו מעותק של הפירוש שהועתק ובואר בידי מזכירו של רש"י, ר' שמעיה.3 ר' מכיר לא רק העתיק את הפירוש הבסיסי של רש"י מכתב ידו של ר' שמעיה, אלא גם שכפל הרבה מהערות הגליון שנמצאו בטקסט של ר' שמעיה, שמספר לא מבוטל מהם יוחסו במפורש על ידי ר' שמעיה לרש"י עצמו.4

מכיוון שכך, כ"י לייפציג 1 הוא עד טקסטואלי יקר מאוד אשר מגיע קרוב מאוד לטקסט המקורי. בנוסף, הגליונות בכתב היד שופכים אור על תהליכי החשיבה של רש"י והתפתחות פירושו. לפיכך, גישה נוחה לנוסח של כתב יד זה והשוואה של גרסאותיו לכתבי יד אחרים היא רצויה וראויה. לכן, אנחנו אסירי תודה על האישור האדיב שניתן לנו על ידי Leipzig – Universitaetsbibliothek להציג כאן את הטקסט ותמונות מכתב היד.

סימנים במהדורה זו

  • (...) = טקסט שנמחק בכתב היד
  • [...] = טקסט שתוקן בכתב היד
  • {...} = תוכן שנוסף במהדורה זו, כולל מקורות, מספרי הפסוקים, וטקסט משוחזר


כדי להמשיך למהדורה אלקטרונית חלקית ראשונית של כתב היד לייפציג 1, לחצו כאן.

×